Demonologikaas (opening)

Variatie 1
Variatie 2
Variatie 3
Variatie 4
Variatie 5
Variatie 6
Variatie 7
Variatie 8
Variatie 9
Variatie 10
Variatie 11

Demonologikaas (slot)


VerantwoordingKAAS DE I MONOLOOG


Wattaschapraadzaalmaal kegereedpeheidenkelkegeleed
liglijksierigtijdswrichting koet

Naamplawaarraadachzaakdansbaar geseleelge nietdier
hoetovooroordnoodoordvloer lust

Zwaarwaarwaardraagbaarmaafvaldaardaarslaandachtstramawaar
ververdertedrechtsentertensteltedrecht
hoevoorvoorzomoeloosomtoonloos

Daarwaarvannachtaal bevertetertenmentgekent mindig
voorotochdochlo strukun

Traandachzaamaraamlaaghartfaczwartgal
terwerkververdrevenveelderschrevenderpenseeltpegemezen
libitidistinktning hoordovoudomzonotordoboelo tu

Zwaaraandachschachschachtwaaracht ververterrechtkleinrecht
mijnmijnlijnlijn hoedoorhoekhoe
<
>