Demonologikaas (opening)

Variatie 1
Variatie 2
Variatie 3
Variatie 4
Variatie 5
Variatie 6
Variatie 7
Variatie 8
Variatie 9
Variatie 10
Variatie 11

Demonologikaas (slot)


VerantwoordingMOONMOONLOOGLOOGKAKA


tenten akelakel gg schapschap lijklijk siersier raadraad
zaalzaal heidheid enen kelkel tijdtijd richtricht?

naamnaam plaatplaat nini waarwaar voorvoor raadraad lachlach
lustlust oordoord deeldeel noonoo kk dansdans oeroer dierdier?

verver waarwaar voorvoor waarwaar voorvoor verver draagdraag
baarbaar derder matemate loosloos rechtrecht afaf alal aaraar
dd omom aanaan achtacht tenten loosloos echtecht?

daardaar voorvoor overover vanvan achtacht tt
instinst taaltaal digdig gelgel lovelove erer!

aanaan achtacht werkwerk zaamsaam ooroor oveove eveneven
veelveel oudoud omom eveneven aliali bibi onderonder
penpen eeleel laaglaag artiarti factfact tortor dodo
zenzen distdist inktinkt zwartzwart galgal gemgem meenmeen,

verver waardwaard ooroor aanaan achtacht terter mijnmijn
achtacht terter mijnmijn achtacht hoekhoek lijnlijn
echtecht waarwaar achtacht hoekhoek kleinklein rechtrecht...
<
>