Demonologikaas (opening)

Variatie 1
Variatie 2
Variatie 3
Variatie 4
Variatie 5
Variatie 6
Variatie 7
Variatie 8
Variatie 9
Variatie 10
Variatie 11

Demonologikaas (slot)


Verantwoording'Elf variaties op DEMONOLOGIKAAS van Leo Vroman' werd geschreven ter gelegenheid van
het symposium bij Vromans 75e verjaardag, gehouden te Gouda op 20 april 1990.


Het gedicht 'Demonologikaas' staat in de bundel 'Dierbare ondeelbaarheid' (Querido, 1989).


Een jaar na het symposium verscheen de publicatie:

Het einddoel is niet in te schatten
Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris
De Prom, 1991


Van Jaap Blonks variaties zijn daarin de nummers 6 t/m 11 opgenomen,
met het volgende voorwoord:

Hooggeleerde dames en heren,

Het is mij een grote eer hier te mogen berichten over de jongste vorderingen van onze vakgroep in het Fundamenteel Moleculogisch Onderzoek.
Voorwerp onzer analyse is sinds enkele jaren een der meest compacte en weerbarstige moleculen uit de Vroman-groep, en wel het bijkans beruchte DEMONOLOGIKAAS (of is het de DEMONOLOGIKAAS? Wel, laat onze deze vraag aan de taalkundigen overlaten).
Door noeste en volhardende arbeid zijn wij er in geslaagd DEMONOLOGIKAAS op diverse wijzen te splitsen en te transformeren, waardoor een dieper inzicht in de structuur is verkregen, alsook een aantal nieuwe moleculen is gevormd. Daarvan beschrijven wij op de volgende pagina's de meest interessante, uiteraard voorafgegaan door een descriptie van de oorspronkelijke stof.
Door een proces van splijting en partiële synthese vormden wij de twee complementaire moleculen DE KAAS en MONOLOGI.
Middels zeer gecompliceerde en tijdrovende permutaties verkregen wij de twee volgende stoffen. In KAAS DE I MONOLOOG zijn de atomen opnieuwe gerangschikt naar specifieke valentie, in DEGIKAASLOMONO naar oppervlaktespanning.
Een eenvoudige inkleuring daarentegen leverde ons DEMUNNELUGGEKAAS, dat evenwel een helder inzicht geeft in de buitengewone harmonie van de verbindingen der primaire ketens.
Het extreem instabiele, ja explosieve DE NOMMON O GOLLOG KAAK S ontstond in zeer kleine hoeveelheid als bijprodukt tjdens een beschieting met hoog-energetische straling. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij het betreffende experiment onmiddellijk gestaakt.
Laat mij deze korte verhandeling besluiten met de erkenning dat tot dusverre geen onzer synthetisch gevormde secundaire stoffen het oorspronkelijke Vroman-molecuul kan evenaren, laat staan overtreffen, in logica, hechtheid en elegantie van structuur. Ons respect voor de hooggeleerde Vroman is slechts gestegen. Hulde!

Namens het Bestevâer-Laboratorium voor Fundamenteel Moleculogisch Onderzoek te Amsterdam,

Jaap Blonk
Uit het eveneens in deze publicatie opgenomen dankwoord van Leo Vroman:

Jaap Blonk! Jaaaaap Balonk! Ik kan je eigenlijk alleen maar proberen op een hoorbare manier te bedanken, met aanel kaarger egenwoor denkik. Wat staat overal toch veel als je het hoort, en vooral als je het van jou hoort, wat je waarschijnlijk ook wel doet terwijl ik hoor te horen wat ik al gehoord hoorde te hebben toen ik schreef wat ik nu alweer een tijd niet gehoord heb. Mischien moesten we een stemnabootsende computer gebruiken die tegelijk kan praten en met de klanken goochelen, maar de mijne legt alles op zijn Engels uit en zou stikken. Ik heb met grote opluchting van je genoten.

Leo


De Variaties zijn ook opgenomen in de (reeds lang uitverkochte) bundel:

Liederen uit de Hemel
Jaap Blonk
vormgeving: Jan Maarten Buissant
omslag: lucebert
Poëzie Perdu 4, 1993
<