Demonologikaas (opening)

Variatie 1
Variatie 2
Variatie 3
Variatie 4
Variatie 5
Variatie 6
Variatie 7
Variatie 8
Variatie 9
Variatie 10
Variatie 11

Demonologikaas (slot)


VerantwoordingDEGIKAASLOMONO


Den gege hei ig kekoetkelke liglijkleed maal pe reedraad
schapsier tentatijds watwricht zaal?

Ach baar dansdier eel gege hoe koord lust naamnood oord
pla raad sel to voorvloer?

Afach baar draagderdrechtsdaardaardrecht en hoe loosloos
moemama om slaanstrastel tentoon vervoorvoorver zwaarzo?

Aal be daardochdig ge kunkent lo minment nach o stru
tochteterten voorvervanver waar!

A biboe dachdodredomderdodhis fac galge hoorhart i
lilaaglo mee ning o penpee schreeseelt traantutortinkt
ververvenveelvouven werk zaamzwart,

Acht doo hoehoekhoe klein lijnlijn mijnmijn raanrechtrecht
schachschacht terter ver waar zwaar...
<
>