FIVE ENCRYPTED PROPOSALS

 

pü# pro på& po(h) $^ü# posa poro $^ü# lü# lå& po(h) lü# pro på& på& $^ü# p(h) :*ü# på& lü# $^å& pro poü# pü# po(h)

po--- <8>sa l>?é p60%+ l--- lro €^sa p--- l--- l>?é €^60%+ po--- lsa po>?é €^>?é l--- p60%+ l--- p>?é p--- €^>?é lsa l--- p--- po60%+

ptty x>9sa po~ñ l~ñ po~ñ posa øss~ñ lzha pozha potty øss~ñ pro po~ñ p~ñ øsssa potty ltty pozha l~ñ l~ñ øsszha potty posa ltty p~ñ

chchsa chchouyhm gughhhn gughhhn gughhhn proouyhm ffhhn ffro chchro chchsa gughhhn potaggnam chchhhn prohhn gughouyhm gughsa chchsa proro prohhn chchhhn ffro chchsa chchouyhm ffsa chchhhn

pr!@# pr$% po^&* po()_ po$% o!@# l!@# l^&* pr^&* pr!@# po!@# sa^&* pr$% o!@# po+{} po$% pr!@# o+{} o^&* pr!@# l+{} pr!@# pr^&* l!@# pr+{}